Jessica Pilkes
Vice President, Real Estate & Customer Experience Lead

Prologis Jessica Pilkes

Jessica Pilkes is Director, Head of Property Management Benelux. Ze heeft 89 objecten onder haar hoede, die samen circa 2,1 miljoen vierkante meter omvatten.

Pilkes is belast met het vastgoedbeheer in de Benelux en leidt een team van drie property managers. Ze is betrokken bij het technisch en commercieel beheer van de portefeuille en ze selecteert en monitort externe leveranciers van technisch en facility management. Haar verantwoordelijkheden omvatten budgettering, onderhandelingen, beoordeling van onderhoudscontracten, analyse van de jaarlijkse acquisities en verkopen in de portefeuille, en afstemming van de strategie met het asset-management. Haar rol behelst ook kennisoverdracht rond property management binnen de Benelux en Noord-Europa.

Pilkes heeft ruim acht jaar ervaring met property management. Ze begon in 2009 als assistent Property Manager en werd in 2012 benoemd tot property manager Benelux. In 2017 volgde haar aanstelling als Director Property Management voor de Benelux.

Jessica Pilkes voltooide een bacheloropleiding in civiele techniek en bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.