Herontwikkeling als antwoord op grondschaarste

Logistiek is onmisbaar om te voorzien in onze dagelijkse behoeften. Logistieke voorzieningen in de directe nabijheid van de consument zorgen voor minder verkeersoverlast en verzekeren tijdige, betrouwbare levering van goederen. De groei van de logistieke sector gaat dan ook gepaard met een toenemende vraag naar hoogwaardige logistieke locaties in of bij dichtbevolkte gebieden, maar in regio’s als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en de strook tussen ruwweg Rotterdam en Venlo is maar weinig geschikte grond beschikbaar, zeker voor bedrijven die meer dan 20.000 vierkante meter nodig hebben.

Op toplocaties is herontwikkeling van verlaten of braakliggende bedrijfsterreinen vaak de enige manier om moderne logistieke voorzieningen te bouwen. Tegelijk is dit hergebruik van bestaande terreinen een duurzame oplossing. Om die reden richten we ons in deze tijd van bloeiende e‑commerce en de daarmee samenhangende vraag naar distributiecentra op het herontwikkelen en revitaliseren van voormalige bedrijfsterreinen. Daarbij kijken we ook of we bestaande gebouwen kunnen renoveren en inrichten op de hoge eisen die we stellen aan de logistieke complexen van de toekomst. We geven daarmee ook invulling aan ons duurzaamheidsstreven, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, gebruikmakend van onze expertise en onze lokale kennis van herontwikkelingsprojecten.

Prologis Park Moissy

We faciliteren groei

Als vooraanstaand ontwikkelaar van logistieke complexen bezit Prologis wereldwijd miljoenen vierkante meters aan distributiecentra. Onze gebouwen zijn vrijwel volledig bezet, dankzij trouwe klanten die keer op keer hun contracten verlengen en uitbreiden op gewilde logistieke hotspots. Met onze herontwikkelingsprojecten kunnen we die klanten hoogwaardige voorzieningen bieden op strategisch belangrijke logistieke knooppunten. Die locaties bieden toegang tot een uitstekend gekwalificeerde beroepsbevolking en een hoogontwikkelde infrastructuur, die garant staat voor korte verbindingslijnen.

Prologis Brownfield Development Dortmund

Duurzame oplossing

Land is schaars en kostbaar, zeker in stedelijke agglomeraties, en oog voor milieu en woonomgeving is een factor van toenemend belang in zowel de samenleving als het bedrijfsleven. We zien dan ook een duidelijke verschuiving naar duurzame logistieke voorzieningen die zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande terreinen en gebouwen. Met de herontwikkeling van brownfield-locaties geeft Prologis een nieuw leven aan verlaten bedrijfsterreinen en scheppen we de voorwaarden voor logistieke diensten, banen en regionale toelevering. Op brownfield-sites kunnen we op een verantwoorde manier ontwikkelen, zonder beslag te leggen op nieuw land. Zo blijft kostbare grond vrij voor natuur en noodzakelijke woonbestemmingen.

Prologis Research sterke groei huurmarkt

We kennen de ideale locaties

Ons eigen researchteam maakt continu gedetailleerde trendanalyses over onder meer de veranderende supply chains en de snelle groei van webwinkelen, en de effecten daarvan op de logistieke sector. We weten welke locaties het meest gewild zijn en hoe die meegroeien met de ontwikkelingen van de Europese logistieke markten.

In onze analyses van toplocaties kijken we naar vijf cruciale selectiecriteria: nabijheid van grote consumentencentra, lokale wet- en regelgeving, beschikbare arbeidskrachten, transportinfrastructuur en totale kosten.