Prologis Property Management

We onderhouden uw locatie

Prologis heeft alle gebouwen in eigendom. Dat betekent dat we er alle belang bij hebben dat onze voorzieningen uitstekend worden onderhouden, dat onze klanten optimaal worden bediend en dat hun bedrijfsprocessen soepel en effectief lopen.

We vinden het belangrijk dat onze industriële vastgoedobjecten aan de strengste duurzaamheidsnormen voldoen of ze overtreffen. Ons property management team is nauw betrokken bij het planningsproces van de gebouwen met het oog op het realiseren van maximale efficiency voor onze klanten.

Contact

Jessica Pilkes (Benelux)
Director, Head of Property Management Benelux
+31 (0) 20 655 6666
Gustav Mahlerplein 17-21
1082 MS Amsterdam
The Netherlands