1. Wat is Lighting-as-a-Service?

      

Lighting-as-a-Service (LaaS) is een innovatief model waarmee u zonder kapitaalinvesteringen kunt upgraden naar efficiënte, energiezuinige LED-verlichting. Als LaaS-provider verzorgt Prologis de upgrade van uw huidige verlichtingssysteem. Wij nemen alle kosten van de upgrade voor onze rekening en dragen zorg voor alle aspecten van de implementatie. Een deel van het geld dat u bespaart dankzij uw lagere energierekening wordt als LightSmart-vergoeding aan Prologis betaald. Om u volledige transparantie te verschaffen over de energie die u dankzij de upgrade bespaart, installeert Prologis in energiemeters in het verlichtingscircuit die realtime informatie geven over uw verbruik. Voordelen van LaaS zijn onder meer:

  •     Onmiddellijke energiebesparing zonder kapitaalinvestering
  •     Lagere exploitatie- en onderhoudskosten
  •     Verifieerbare besparingen gemonitord via ons slimme meter-platform
  •     Deskundige turnkey-implementatie
Lees meer

2. Voor wie is Prologis LightSmart beschikbaar?

   

Het programma wordt aan bestaande klanten aangeboden. De leasetermijn hoeft geen beperking te zijn, maar Lightsmart zal niet voor elke klant zin hebben. Financiële haalbaarheid is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • Bestaande verlichting en bediening
  • Bedrijfsuren
  • Energietarieven
Lees meer

3. Wat is op de lange termijn het voordeligst voor mij, het investeren in en installeren van mijn eigen LED-systeem of overstappen op Prologis LightSmart?

   

LightSmart is waarschijnlijk de voordeligste optie, maar u moet ook zelf uw opties afwegen en uw eigen berekening maken. LightSmart is waarschijnlijk voordeliger vanwege:

1.  Flexibiliteit: U betaalt alleen voor LightSmart tijdens de looptijd van uw huurcontract. Bij andere LaaS-programma’s kan uw betalingsverplichting zich uitstrekken tot de volledige afschrijvingsperiode van de upgrade van uw verlichting, onafhankelijk van de looptijd van uw huurcontract.

2.  Resources en expertise: Het LightSmart Team verzorgt de volledige upgrade, inclusief alle aspecten van ontwerp en implementatie. Veel ondernemingen beschikken niet over de expertise of middelen om een upgrade efficiënt uit te voeren.

3.  Investering: LaaS is vereist geen kapitaal. Er is geen voorafgaande investering nodig.

4.  Tijd: U kunt uw LightSmart-upgrade direct laten uitvoeren en meteen profiteren van de voordelen.

 

Graphic Prologis LightSmart Over Time

 

De grafiek illustreert dat als de terugverdientijd van een eigen investering in een nieuw verlichtingssysteem langer is dan de resterende looptijd van uw huurcontract, LightSmart voor u waarschijnlijk een betere keuze.

Lees meer

4. Wordt het LightSmart-project op grond van de verslagleggingsregels van de IFRS 16 beschouwd als post buiten de balanstelling?

   

Het programma is bedoeld als post  buiten de balans omdat Prologis de investering doet, maar uiteindelijk moet u deze vraag aan uw accountant voorleggen voor een definitief oordeel. Wij kunnen u de volgende richtlijnen geven.

Om te bepalen of het project buiten de balans kan worden gehouden, zullen accountants doorgaans controleren in hoeverre wordt voldaan aan een van de drie volgende criteria:

  1. Is er sprake van een dedicated asset (maken de activa deel uit van het pand)?
  2. Wie is de begunstigde van de activa (de klant of de investeerder)?
  3. Wie oefent controle uit over de activa?

Prologis installeert de slimme energiemeters als onderdeel van haar projectimplementatie. Op basis hiervan zou kunnen worden geconcludeerd dat Prologis controle uitoefent over de verlichting, en om die reden zou het project kunnen worden aangemerkt als post buiten de balans.

Lees meer

5. Welke verlichtingsproducten worden er gebruikt bij LightSmart?

   

Het LightSmart Team maakt gebruik van kwalitatief hoogwaardige verlichtingsarmaturen van de beste fabrikanten. We bepalen met u samen welke verlichtingsarmaturen het beste passen bij uw behoeften.

Lees meer

6. Kan Prologis samenwerken met de leveranciers waarmee ik al een zakelijke relatie heb?

   

Misschien. Prologis werkt samen met E.ON bij de implementatie van LightSmart. E.ON heeft een netwerk van onderaannemers die voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en werkomvang. In sommige gevallen is het echter mogelijk om met uw gekwalificeerde elektricien en andere lokale onderaannemers samen te werken.

Lees meer

7. Zijn er aanloopkosten?

   

Nee. Prologis betaalt de materialen, verlichtingscontroles en andere kosten die verband houden met de upgrade van uw verlichting, inclusief de meters die uw kostenbesparing monitoren.

Lees meer

8. Moet ik nog steeds iedere maand mijn energierekening betalen?

   

Ja. U moet nog steeds iedere maand uw energierekening betalen op basis van uw huidige energietarieven, maar deze rekening zal lager zijn dankzij de besparingen die LightSmart oplevert. Daarnaast betaalt u aan Prologis een vergoeding voor de energie die u bespaart dankzij uw LED-upgrade. Wanneer de energietarieven en gebruik van het gebouw ongewijzigd blijven, zal het totaal lager uitvallen dan wat u betaalde vóór de upgrade – en heeft u aanzienlijk betere verlichting.

Lees meer

9. Van wie ontvang ik de LightSmart-factuur?

   

Van Prologis.

Lees meer

10. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over een factuur?

   

Uw Prologis Property Manager kan al uw vragen over facturen beantwoorden.

Lees meer

11. Heeft dit programma gevolgen voor mijn huurcontract?

   

Nee. Dit programma heeft geen gevolgen voor de voorwaarden van uw huurcontract, hoewel in sommige landen, het LightSmart-contract wordt uitgevoerd via een aanpassing van het huurcontract.

Lees meer

12. Hoe weet ik hoeveel ik heb bespaard?

   

Via het online energy dashboard heeft u realtime toegang tot de gegevens van uw energieverbruik en de daarmee samenhangende besparingen. Bij de uitvoering van de upgrade installeren wij slimme meters die uw energieverbruik monitoren, zodat u precies kunt volgen hoeveel u per jaar bespaart.

Lees meer

13. Wat is doorgaans de looptijd van het servicecontract? Wat gebeurt er na het verstrijken van de contracttermijn?

   

Het contract heeft dezelfde looptijd als uw huurcontract. U betaalt alleen voor uw verlichtingsgebruik tijdens de resterende looptijd van uw huidige huurcontract.

Lees meer

14. Waaruit bestaat het onderhoud door Prologis?

   

Met LightSmart heeft u volledige vijfjarige garantie op de systeemprestaties. Deze garantie, waar Prologis verantwoordelijk voor is, is inclusief vervanging van onderdelen en alle kosten van reparaties. Wij wijzen erop dat een LED-verlichtingssysteem doorgaans een veel lager uitvalpercentage heeft.

Lees meer

15. Wat zijn het voor meters? Hoe werken ze? Gaat dat via mijn wifi? En wat zijn de potentiële risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity?

   

De meters stellen ons in staat het energieverbruik en de energiebesparingen te meten, en via een online dashboard verbruiksgegevens per locatie te verstrekken. Het metersysteem maakt gebruik van geavanceerde beveiliging, technologie en protocollen om te verzekeren dat uw data altijd beschermd zijn, inclusief dataversleuteling en -tunneling zodat uw data nooit toegankelijk zijn via het openbare internet. Het systeem communiceert via een zelfstandige verbinding die niet met uw IT-infrastructuur hoeft te worden verbonden. Hierdoor verloopt de verzending en opslag van data gescheiden van uw bedrijfsnetwerk.

Lees meer

16. Wie zijn de programmapartners?

   

Prologis verzorgt samen met E.ON, een toonaangevende onderneming in de energiesector, het ontwerp en de implementatie van LightSmart.

Lees meer

17. Verstoort de installatie mijn bedrijfsprocessen?

   

E.ON verzorgt honderden verlichtingsupgrades in commerciële ruimtes. Bij de planning van uw installatie werken wij nauw met u samen om de impact op uw bedrijfsvoering zo gering mogelijk te houden.

Lees meer

18. Wat gebeurt er als de geïnstalleerde LED-verlichting van het LightSmart-systeem niet sterk of helder genoeg is voor mijn bedrijfsvoering?

   

Voordat het LightSmart-contract wordt getekend, bespreken wij met u een gedetailleerd verlichtingsontwerp. U kunt het ontwerp zelf beoordelen en – binnen de mogelijkheden van de Prologis-specificaties – aanpassen aan uw wensen.

Lees meer