Vijfde uitgave: Veranderde supply chains genereren nieuwe vraag

In de vijfde editie van onze speciale serie over COVID-19 en de implicaties daarvan op logistiek vastgoed, kwantificeren we de potentiële vraagtoename op lange termijn als gevolg van hogere voorraadniveaus en een versnelde invoering van e-commerce in het “nieuwe normaal”.

Versnelde e-commerce adoptie en hogere voorraadniveaus hebben het potentieel om meer dan 37 miljoen m2 additionele Amerikaanse vastgoedvraag te genereren, of zelfs 14 – 18,6 miljoen m2 per jaar gedurende twee tot drie jaar.

  • De aanvulling van toeleveringsketens voor toegenomen e-fulfillment zouden moeten leiden tot een stijgende netto vraag van 13 – 17,1 miljoen m2 in totaal. De vraag naar E-fulfillment zal waarschijnlijk het grootst zijn op locaties in de buurt van eindgebruikers, zoals in Last Touch® en stadsdistributielocaties.
  • De voorraden zouden met 5-10% kunnen toenemen ten behoeve van veerkracht, met als resultaat 26,5 – 53 miljoen m2 van de totale stijgende vraag. De nieuwe vraag als gevolg van de toename van de voorraden zal gelijkmatiger over de distributienetwerken worden gespreid.

Lees hier verder.