Duurzaamheid is een goede zaak

Wij streven naar het beste op het gebied van milieubeheer, sociale verantwoordelijkheid, ethiek en bestuur.

Intentieverklaring

We streven ernaar als onderneming een goed maatschappelijk burger te zijn, door onze impact op het milieu te minimaliseren en de resultaten voor onze stakeholders te maximaliseren.

Onze benadering van ESG

 

Definieer en bevorder ESG-leiderschap

  • Zorgen voor de veerkracht en het behoud van waarde op lange termijn voor onze business door evaluatie van toekomstige risico's, inclusief de risico's die in verband staan met klimaatverandering

  • Integreer de fundamentele principes van ESG om op een verantwoordelijke manier te beleggen en zakelijke beslissingen te nemen

 

Onderzoek en ontwikkel programma's gericht op het verminderen van de impact en het bevoordelen van stakeholders

  • Verminder het energie- en waterverbruik en afval binnen onze kantoren, evenals ons vastgoedportfolio

  • Investeer in onze medewerkers en communities en zorg voor een veilige, gezonde, inclusieve en diverse werkomgeving

 

Werk samen met onze stakeholders om oplossingen te implementeren die ESG-pijnpunten oplossen

  • Positioneer ons portfolio met moderne, efficiënte logistieke vastgoedactiva op locaties die onze communities ten goede komen en die voldoen aan de zakelijke behoeften van onze klanten

  • Investeer in opleidings- en groeimogelijkheden voor de ontwikkeling van logistiek personeel, gezondheid, veiligheid en productiviteit

Duurzaamheidscijfers

Gegevens per 31 december 2019
Materiality Assessment

Materialiteitsbeoordeling

Vanaf 2013 hebben we elke twee jaar een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd. Bij onze beoordeling voor 2019 hebben we interne en externe stakeholders ingeschakeld om een ​​breed scala aan perspectieven te waarborgen om ons begrip van de impact van Prologis op het milieu, de economie en de samenleving te informeren.

Uit onze tweejaarlijkse materialiteitsbeoordeling van 2019 kwamen vier materiële onderwerpen naar voren: emissies, energie, lokale gemeenschappen en indirecte economische effecten.

Onze materialiteitsbeoordeling werd uitgevoerd op basis van GRI-normen en beoordeelt het belang van de activiteiten van Prologis voor de economie, het milieu, de samenleving en andere stakeholders.

Duurzaamheid meten met BREEAM®

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van alles wat we doen bij Prologis. Het is ons doel duurzaamheid te integreren in het ontwerp, de implementatie en de operatie van onze gebouwen. Om de duurzaamheidsprestaties van het gebouw te meten en te certificeren, past Prologis de BREEAM-beoordelingsmethode toe. Dit is een gevestigde methode voor het beoordelen, waarderen en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen.

 

IMPACT Day 2017 in Amsterdam

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We  dragen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook uit in de gemeenschappen waarin we werken. Prologis is daarin actief op het gebied van fondsenwerving en vrijwilligersactiviteiten.

Waterzuivering Prologis Waalwijk DC1

Rapportage

Wij hanteren de Global Reporting Initiative (GRI) -standaarden voor al onze duurzaamheidsrapportages.

Prologis park Osaka
2019 ESG Impact Report

2019 ESG Impact Report

Het 2019 ESG Report beschrijft de prestaties en relevante initiatieven die onze vooruitgang in de richting van onze ESG-doelen hebben bevorderd.

2018 ESG Impact Report
2018 ESG Impact Report

2018 ESG Impact Report

Het 2018 ESG Report weerspiegelt de toewijding tot zorg voor het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance.