BELEIDSDOCUMENTEN

ESG beleid

ESG Policy formaliseert onze jarenlange toewijding aan verantwoord zakendoen door ESG-overwegingen te betrekken in onze investeringsbesluiten en managementprocessen.nt processes.

Code of Ethics & Business Conduct

Prologis staat voor integer handelen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Mensenrechtenbeleid

We maken ons sterk voor bescherming van mensenrechten binnen de invloedsfeer van onze onderneming.

Supplier Code of Conduct

We houden onze leveranciers aan strenge normen met betrekking tot de wijze waarop ze hun bedrijf runnen, hun werknemers behandelen en omgaan met het milieu.

DUURZAAMHEIDSRAPPORT ARCHIEF

Prologis publiceert sinds 2006 jaarlijks een duurzaamheidsrapport.

Colorful mural design with Prologis logo
Image Zoom Icon

2023 ESG report

In 2023 valideerde het Science Based Targets Initiative onze ambitie om netto-nul broeikasgassen uit te stoten in 2040. Het 2023 ESG-rapport vat de vooruitgang in het behalen van dit doel samen.

Solarpanels ESG report
Image Zoom Icon

2022 ESG report

Het 2022 ESG-rapport beschrijft de vooruitgang in het behalen van onze duurzaamheidsambities: netto-nul uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering in 2030 en in de hele waardeketen in 2040.

ESG report warehouse picture
Image Zoom Icon

2021 ESG Report

In ons 2021-22 ESG-rapport, stellen we ons doel vast om netto nul uitstoot te hebben in onze eigen operaties in 2023 en in de hele waardeketen in 2040.  

2020 Sustainability Report Executive Summary
Image Zoom Icon

2020 Duurzaamheidsrapport

Het duurzaamheidsrapport over kalenderjaar 2020 beschrijft belangrijke prestaties en relevante initiatieven die onze ESG-ambities en -doelen opnieuw dichterbij hebben gebracht.

Sustainability report 2019
Image Zoom Icon

2019 ESG Impact Report

Ons duurzaamheidsrapport geeft een beeld van onze vorderingen, update onze data en meetgegevens en is in lijn met de richtlijnen voor dergelijke verslaglegging.

Prologis Capelin Distribution Center
Image Zoom Icon

2018 ESG Impact Report

Het duurzaamheidsverslag over 2018 illustreert onze langdurige toewijding aan ESG als onderscheidende factor die ons helpt onze klanten beter van dienst te zijn, waarde te creëren voor onze business en nieuwe ontwikkelingen voor te blijven.

Sustainability 2017
Image Zoom Icon

2017 Prologis Duurzaamheidsrapport

Het Prologis Sustainability Report 2017 laat zien hoe Prologis in een turbulente, snel veranderende wereld alert, veerkrachtig en toekomstgericht blijft handelen.

2016 Sustainability Report
Image Zoom Icon

2016 Prologis Duurzaamheidsrapport

Ons duurzaamheidsverslag over 2016 getuigt van onze langlopende inzet voor milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance.

2015 Sustainability Report
Image Zoom Icon

2015 Prologis Duurzaamheidsrapport

We gaven opnieuw invulling aan onze langdurige toewijding om de milieu-impact van onze bedrijfsvoering en ontwikkelingsactiviteiten te beperken.

Prologis 2014 Sustainability Report
Image Zoom Icon

2014 Prologis Duurzaamheidsrapport

Onze breed gedeelde en blijvende inzet voor milieu, maatschappij en corporate governance heeft een directe, positieve impact op de gezondheid van onze woon- en werkgemeenschappen.

2013 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

2013 Prologis Corporate Responsibility Report

In 2013 hebben we onze duurzaamheidsinspanningen verhoogd. We verminderden onze milieu-impact, startten met een wereldwijde Day of Service en versterkten onze governancestandaarden.

2012 Prologis Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

2012 Prologis Corporate Responsibility Report

Onze programma’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen versterken de gemeenschappen waarin we wonen en werken.

2011 Prologis Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

2011 Prologis Corporate Responsibility Report

In de beginfase van de fusie tussen AMB en ProLogis hebben we de kernwaarden gedefinieerd die volgens ons de cultuur van Prologis reflecteren.

2010 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

2010 Prologis Corporate Responsibility Report

Onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is bepalend voor onze definitie van succes en zal ook in de toekomst leidend blijven voor ons handelen.

2009 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

2009 Prologis Corporate Responsibility Report

Onze onverminderde inzet voor groen bouwen werd in 2009 voortgezet.

2008 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

2008 Prologis Duurzaamheidsrapport

We willen de bestaande gebouwen in onze portefeuille energiezuiniger te maken.

2007 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

2007 Prologis Duurzaamheidsrapport

Voor Prologis is duurzaamheid een zakelijke benadering waarin milieu-, maatschappelijke en economische doelen in evenwicht zijn.

2006 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

2006 Prologis Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheid staat al jaren centraal in de manier waarop we zakendoen.

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.