Skylights at Prologis Nieuwegein DC2

Lokale expertise

Prologis ontwikkelde in de Benelux het eerste volgens de WELL Building Standard gecertificeerde distributiecentrum. Door werknemers meer te bieden op het gebied van gezondheid en welzijn voldoet het ontwerp van Tilburg DC5 aan de criteria van het gezaghebbende International WELL Building Institute.

In samenwerking met de Nederlandse start-up hello energy bieden we onze klanten gedetailleerd inzicht in hun energieverbruik en de impact van duurzaamheidsmaatregelen. Door energiemeters, gebouwmanagementsystemen en andere sensoren met elkaar te verbinden helpen we bij het behalen van duurzaamheidsdoelen

De warehouses en distributiecentra van Prologis in de Benelux zijn uitgerust met diverse energie- en kostenbesparende duurzaamheidsvoorzieningen en bieden waarde op de lange termijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld door hoogwaardige isolatie die zorgt voor stabiele binnentemperaturen en een lager energieverbruik. Door LED-verlichting en LED-retrofitting wordt het energieverbruik voor verlichting verminderd, tot wel 50 tot 90 procent. Nieuwe projecten zijn minimaal BREEAM Very Good gecertificeerd.

Lees meer
Brownfield Cologne-Niehl

Infill-projecten

Infill-ontwikkeling van industrieel vastgoed draagt bij aan efficiënte distributie en een lagere impact op het milieu.

Duurzaam ontwerp

Onze logistieke vastgoedobjecten zijn ontwikkeld volgens lokaal relevante normen en oplossingen voor duurzaam ontwerp. Voor de Benelux betekent dat onder meer:

OPLOSSINGEN VOORDELEN
Energiezuinige verlichting    Vermindert energieverbruik en bedrijfskosten
Hybride parkeervoorzieningen (met laadpalen) en fietsenstallingen Bevordert koolstofarme vervoersoplossingen
ISO 14001 Energiebesparend gebouwenbeheer
Uitstootarme afdichtmiddelen, hechtmiddelen en vloerbedekkingssystemen Minder afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen, betere luchtkwaliteit en een gezondere werkomgeving
Lokale recycling Minder afvoer naar stortplaatsen en verbrandingsinstallaties
Toepassing van herbruikbare en lokaal beschikbare bouwmaterialen Beperkt koolstofuitstoot en ondersteunt lokale economie
Dakkoepels en lichtbeuken Maximaal gebruik van daglicht
Zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen Duurzaam en voordelig
Waterbesparingsmaatregelen Minder beslag op natuurlijke hulpbronnen
Prologis Park Venlo DC6, Nederland

Gecertificeerde duurzame gebouwen

Prologis is in de wereld van het industrieel vastgoed voorloper op het gebied van gecertificeerde duurzame gebouwen. Nieuwe gebouwen in de Benelux worden beoordeeld aan de hand van de BREEAM-norm (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). Daarnaast treft Prologis Benelux voorzieningen voor het welzijn van het personeel binnen haar distributiecentra. We ondersteunen de WELL Building Standard, de meest gezaghebbende norm voor gebouwen en verblijfs- en werkruimten, en voor partijen die maatregelen willen treffen om welzijn en gezondheid van mensen op meetbare wijze te bevorderen.