Skylights at Prologis Nieuwegein DC2

Lokale expertise

We bouwen duurzaam vastgoed op basis van de nieuwste en strengste normen en eisen. De warehouses en distributiecentra van Prologis in de Benelux zijn uitgerust met diverse energie- en kostenbesparende duurzaamheidsvoorzieningen:

  • Hoogwaardige isolatie zorgt voor stabiele binnentemperaturen en drukt het energieverbruik
  • Ruime dakkoepels zorgen voor volop daglichttoetreding
Brownfield Cologne-Niehl

Infill-projecten

Infill-ontwikkeling van industrieel vastgoed draagt bij aan efficiënte distributie en een lagere impact op het milieu.

Duurzaam ontwerp

Onze logistieke vastgoedobjecten zijn ontwikkeld volgens lokaal relevante normen en oplossingen voor duurzaam ontwerp. Voor de Benelux betekent dat onder meer:

OPLOSSINGEN VOORDELEN
Energiezuinige verlichting    Vermindert energieverbruik en bedrijfskosten
Hybride parkeervoorzieningen (met laadpalen) en fietsenstallingen Bevordert koolstofarme vervoersoplossingen
ISO 14001 Energiebesparend gebouwenbeheer
Uitstootarme afdichtmiddelen, hechtmiddelen en vloerbedekkingssystemen Minder afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen, betere luchtkwaliteit en een gezondere werkomgeving
Lokale recycling Minder afvoer naar stortplaatsen en verbrandingsinstallaties
Toepassing van herbruikbare en lokaal beschikbare bouwmaterialen Beperkt koolstofuitstoot en ondersteunt lokale economie
Dakkoepels en lichtbeuken Maximaal gebruik van daglicht
Zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen Duurzaam en voordelig
Waterbesparingsmaatregelen Minder beslag op natuurlijke hulpbronnen
Prologis Park Venlo DC6, Nederland

Gecertificeerde duurzame gebouwen

Prologis is in de wereld van het industrieel vastgoed voorloper op het gebied van gecertificeerde duurzame gebouwen. Nieuwe gebouwen in de Benelux worden beoordeeld aan de hand van de BREEAM-norm (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). Daarnaast treft Prologis Benelux voorzieningen voor het welzijn van het personeel binnen haar distributiecentra. We ondersteunen de WELL Building Standard, de meest gezaghebbende norm voor gebouwen en verblijfs- en werkruimten, en voor partijen die maatregelen willen treffen om welzijn en gezondheid van mensen op meetbare wijze te bevorderen.