Het vorige rapport van Prologis onderzocht de structurele trends achter de vraag naar hoogwaardige logistieke bedrijfsruimte. Aangezien die vraag de komende tijd sterk zal blijven, kijkt dit rapport naar de implicaties voor nieuw aanbod. De recente verschuivingen in de ontwikkeling van logistiek vastgoed tonen een duidelijk patroon. Helder inzicht in de structurele aanbodbepalende krachten biedt gebruikers de mogelijkheid om beter in te spelen op schaarste en verschuivingen aan de vraagzijde.

Prologis verwacht dat de oplevering van nieuwe panden de komende tien jaar op de meeste plekken achter blijft lopen op de vraag. Er zijn verschillende veranderingen die het nieuwe aanbod blijven beïnvloeden:

 • Significante obstakels voor nieuw aanbod vergroten de kloof met het bestaande aanbod. Er zijn drie soorten obstakels:
  • Geografisch – grond voor toekomstbestendige gebouwen is schaars, vooral in de grootste consumptiecentra.
  • Economisch – vervangingskosten blijven stijgen met de toenemende concurrentie tussen vastgoedaanbieders als gevolg van verstedelijking.
  • Politiek – de vergunningenprocedures worden steeds complexer, duurder en tijdrovender, wat de algehele kosten opstuwt en het potentiële aanbod vermindert.
 • De bouwkundige eisen worden strenger. Moderne panden kunnen de operationele efficiency bevorderen op basis van factoren als locatie, functionaliteit en duurzaamheid. Hoewel locatie de belangrijkste factor is, kunnen ook de nieuwste arbeids- en technologie-vriendelijke voorzieningen de productiviteit verhogen, wat echter ook hogere bouwkosten met zich meebrengt. Nieuwe beperkingen en voorschriften maken ontwikkeling op sommige locaties ook risicovoller. Panden met ingebouwde duurzaamheidsoplossingen kunnen gebruikers en eigenaren helpen om zich aan te passen aan veranderende regelgeving. Tegelijk wordt zichtbaar dat veroudering het concurrerend aanbod doet afnemen en noodzaakt tot ontwikkeling van vervangende voorzieningen.
 • De differentiatie tussen panden neemt toe. Samen hebben bovengenoemde trends een matigend effect op de prijsgevoeligheid van huurders voor gebouwen op goede locaties of modern ontworpen panden, waardoor de huren stijgen. Veranderingen aan de vraagzijde versterken deze trend, want:
  • Toenemende e-fulfilment en snelle-bevoorradingseisen stuwen de vraag bij grootstedelijke kernen, waar logistiek vastgoed steeds schaarser wordt.
  • De evolutie van toekomstbestendige gebouwen beperkt nieuw aanbod omdat de bouwkosten stijgen en veroudering leidt tot meer vraag naar hoogwaardige (Class A) ruimte.

Voor het volledige onderzoek, klik hier.

Ouder artikel
Ontdek het Prologis Customer Experience Team, de nieuwe standaard in klantenservice

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.