Bij de ontwikkeling van nieuwe logistieke objecten besteedt Prologis veel aandacht aan duurzaamheid en bescherming van de natuurlijke leefomgeving. Een voorbeeld daarvan is het CO2-neutrale logistieke centrum van ruim 100.000 vierkante meter voor L‘Oréal in Muggensturm bij het Duitse Karlsruhe. Samen met experts op het gebied van natuurbehoud nam Prologis een serie maatregelen om de natuurlijke omgeving ter plaatse te beschermen.

Het nieuwe distributiecentrum is gebouwd op een terrein dat aangewezen is als beschermd natuur- en waterwingebied. “Dat betekent dat er voor deze locatie zeer strenge regels gelden, waar we ons uiteraard strikt aan houden”, zegt Ferhad Siteki, projectmanager van Prologis. “Er leven hier verschillende soorten reptielen en amfibieën, en een kleine populatie veldleeuweriken heeft hier haar broedgebied. We willen dat die dieren hier kunnen blijven.”

Om die reden legt Prologis een vervangende habitat aan voor de veldleeuweriken, bovenop het dak van het nieuwe distributiecentrum. Hier krijgen de vogels een nieuwe leef- en broedplek, met een oppervlak van circa 30.000 vierkante meter, ruwweg drie voetbalvelden. Veldleeuweriken broeden op relatief vlak terrein. Om de nieuwe thuisplek van de vogels zo vertrouwd mogelijk te maken, liet Prologis een laag aarde op het dak storten, waarin lokale planten werden geplant.

Tijdens de bouw en totdat de vegetatie volledig dekkend is, worden de omliggende velden als vervangende leefomgeving gebruikt. Prologis tekende een overeenkomst met een aantal boeren voor een overgangsperiode van drie jaar waarin de boeren speciale veldjes voor de veldleeuweriken uitsparen tussen de gewassen. Hier kunnen de vogels broeden totdat hun nieuwe plek op het dak van het CO2-neutrale distributiecentrum klaar is.

“Een afzetting voor reptielen en amfibieën rond het hele complex zorgt ervoor dat deze dieren geen risico lopen tijdens de bouw. Hagedissen en kikkers blijven zo in hun eigen omgeving”, zegt Siteki.

 

Ouder artikel
Bouwen in Nieuwegein – de logistieke hotspot voor nationale distributie

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.