Sinds 2015 publiceert Prologis de wereldwijde logistieke huurindexcijfers. Dit onderzoek analyseert de trends in netto effectieve huurgroei op de belangrijkste logistieke vastgoedmarkten in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns Amerika onderzoekt. Een aantal van de belangrijkste resultaten van afgelopen jaar laten zien:

  • Wereldwijd stegen de markthuren met bijna 7 procent, versneld door de huurgroei van 4 procent gerealiseerd in 2016.
  • Van alle regio’s leidt de Verenigde Staten met 9 procent groei.
  • Groei versnelde ook in Europa, met name door het continent.

De gemiddelde netto huurgroei in de belangrijkste Nederlandse logistieke markten was tussen 3 en 4% in 2017. Dit zijn is het hoogst gemeten percentages van de afgelopen 10 jaar. De logistieke hotspots die deze percentages halen liggen vooral in Zuid-Nederland, Rotterdam en Amsterdam (Schiphol). De redenen waarom de huurprijzen stijgen zijn divers. Zo stijgen de ontwikkelkosten voor logistiek vastgoed en de grondprijzen. Bovendien is de leegstand historisch laag.

Het sentiment onder klanten is positief. Hun business groeit. De vraag naar logistieke ruimte is hoog. Niettemin blijven de huren laag op basis van inflatiecorrectie. Bovendien vertegenwoordigen de huurprijzen slechts een klein deel van de totale kosten en de suppychainkosten. De combinatie van lage leegstand, verbeterende economische groei en stijgende vervangingskosten duidt erop dat de huurprijzen in 2018 verder zullen stijgen.

Lees meer over de Prologis Logistics Rent Index.

Ouder artikel
Minister van IenW Van Nieuwenhuizen bezoekt Prologis Park Nieuwegein

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.