We geven om onze klanten, de gemeenschappen waarin we werken en de wereld om ons heen. Ons doel is iedereen een betere toekomst bieden door continue innovatie en ontwikkeling van oplossingen op terreinen als arbeid, energiebesparing, CO2-neutraliteit en slimme gebouwtechnieken. Daarover gaat het in ons nieuwe duurzaamheidsverslag, het ESG Report 2021-2022, waarin we onze Europese inspanningen op het vlak van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance (ESG) toelichten. We geven daarin aan hoe we het niveau van onze ambities verhogen door onze uitstoot versneld af te bouwen, om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn. Duurzaamheid is verweven in onze bedrijfsvoering, en met de gebouwen en diensten van Prologis Europe creëren we zowel zakelijk rendement als een positieve maatschappelijk impact.” – Ben Bannatyne, president, Prologis Europe.

Waarde creëren met ESG

In ons streven naar duurzame logistiek stellen we de klant centraal. Wanneer we de impact van bouwactiviteiten minimaliseren, de operationele efficiency van onze panden maximaliseren en service bieden die toegevoegde waarde levert, zoals elektrische laadpalen en personele ontwikkeling, kunnen we onze klanten helpen winstgevender te worden en hun duurzaamheidsdoelen te halen. Als we ons proactief verbinden met de gemeenschappen waarin we actief zijn, openstaan voor hun ideeën en hun zorgen kunnen wegnemen, smeden we een vertrouwensband en creëren we de voorwaarden waaronder zowel de bedrijven als de gemeenschap kunnen bloeien.

Kernpunten:

 • CO2-neutraliteit – We leggen ons vast op een netto emissievrije bedrijfsvoering over onze hele waardeketen, met inbegrip van zowel scope 1- en 2- als scope 3-emissies.
  • 1 GW opwekkingscapaciteit via zonne-energie (opslag-ondersteund) in 2025
  • Klimaatneutrale bouw in 2025
  • Netto emissievrije bedrijfsvoering in 2030
 • Emissiebeperking – Sinds 2019 zijn we klimaatneutraal met onze scope 1- en 2-uitstoot, en sinds 2016 hebben we onze scope 3-emissies met 38% teruggebracht.
 • Voorop in zonne-energie – Ons doel is om in 2025 1GW aan zonne-energie te genereren, ondersteund door batterijopslag.
 • Baanbrekend in duurzaamheid – We hebben als hard doel gesteld dat onze bouw- en verbouwactiviteiten in 2025 CO2-neutraal moeten zijn.
  Toonaangevende voorbeelden in Europa:
  • Park Moissy II DC1 bij Parijs werd zonder gasverbinding aangelegd en functioneert op basis van een energieneutraal ontwerp met zonnepanelen op het dak en ondergrondse opslag van geothermische energie voor verwarming, koeling en elektriciteitsopwekking. Met de certificering BREEAM Outstanding staat Moissy II DC1 in de mondiale top 10 van grootschalige bouwprojecten en scoort het wereldwijd het hoogst van alle logistieke gebouwen.
  • Prologis Park Nieuwegein DC2BC ontving de hoogste WELL Platinum-certificering en Prologis Park Waalwijk DC3 werd gebouwd met circa 30% circulaire, bio-based of cradle-to-cradle (C2C) materialen, waarbij alle bouwmaterialen met het oog op toekomstig hergebruik werden vastgelegd in een digitaal materialenpaspoort.
 • Inclusiviteit en werknemersbetrokkenheid – 88% van onze medewerkers gaf aan zich betrokken te voelen bij hun werk voor Prologis, en we blijven onze inclusiviteits- en diversiteitsprogramma’s uitbreiden, onder meer met de opzet van vijf nieuwe gesponsorde werknemersgroepen (employee resource groups).
Goals & Progress ESG report 2021-22

Lees of download hier het volledige rapport

 

Nieuwer artikel
Pentrade zet volgende stappen in groeiambitie door langdurige huurovereenkomst met Prologis te ondertekenen

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.