Prologis Tilburg DC5 Well building
 

In een interview met Vastgoedmarkt spraken Sander Breugelmans, VP Country Manager Benelux en Arthur van Kooij, hoofd Project Management Northern Europe, over onze visie op het welzijn van werknemers in magazijnen en de herontwikkeling van bestaande businessparken.

Prologis ontwikkelt niet alleen logistiek vastgoed, maar blijft eigenaar en richt zich’daarom ook op kwaliteit voor de lange termijn. Dit gebeurt met veel aandacht voor verduurzaming, het welzijn van de eindgebruikers en een optimale inpassing van de panden in het landschap. ‘Wij krijgen steeds meer een maatschappelijke rol.’ 

‘Prologis ontwikkelt het vastgoed van morgen, dat over tien tot vijftien jaar ook nog hoogwaardig is’, zegt Sander Breugelmans, VP Country Manager Benelux. ‘Dat zie je terug in de kwaliteit van de gebouwen en in onze keuze voor de locatie: we ontwikkelen alleen op logistieke hotspots en in de echte clusters, in businessparken met meerdere gebouwen. Onze locaties moeten niet alleen goed bereikbaar zijn via de weg, maar ook per schip en via het spoor. We trekken al in een heel vroeg  stadium met gemeentes op, in de planontwikkeling van een park.’

Zijn collega Arthur van Kooij, hoofd Project Management Northern Europe, vult aan dat Prologis bij de ontwikkeling van een bedrijvenpark breder kijkt dan alleen de logistieke ontsluiting. ‘We kijken ook naar de aansluiting bij bestaande groenstructuren. Door ons terrein slim in te richten kun je die structuren versterken. En door de clustering van onze gebouwen kunnen we vaak veel invloed uitoefenen op de inrichting van het complete park: gebouwen inpassen door een groene omzoming, groene gevels, bomenrijen. Relatief simpele maatregelen die wel erg bepalend zijn voor de manier waarop de bebouwing zich in het landschap manifesteert. We werken samen met landschapsarchitecten en ecologen. En we hebben ook oog voor een aantrekkelijke omgeving waar de medewerkers graag vertoeven.’ Breugelmans: ‘Denk aan voetbalveldjes, picknicktafels, plekken waar mensen kunnen hardlopen.  Hierbij is een grote rol weggelegd voor ons concept Park Life, waarbij we al in de ontwerpfase onderzoeken waar behoefte aan is en in gesprek gaan met de gemeente: over de bereikbaarheid, eventuele samenwerking met opleidingscentra, de mogelijkheid van werkverschaffing, voorzieningen waar de gemeenschap behoefte aan heeft. We krijgen dus steeds meer een maatschappelijke rol.’

Lees het hele interview met Sander en Arthur op Vastgoedmarkt.nl.
 

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.