Voor supply chains en logistiek vastgoed is verandering de enige constante. Dit is het eerste paper van een driedelige serie waarin het Prologis researchteam de impact van de nieuwste consumenten- en supply chain-trends op logistiek vastgoed onderzoekt. In dit eerste paper wordt besproken hoe de groei van e-commerce leidt tot veranderende locatievoorkeuren voor logistiek. De volgende twee papers gaan over toekomstige trends, waaronder de duurzaamheid van deze veranderingen en de manier waarop nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld big data en robotica waarschijnlijk tot verdere veranderingen zullen leiden.

Bij het bestuderen van golven van verandering in toeleveringsketens zien we vier trends die een positief effect hebben op logistiek vastgoed:

  • Klanten evalueren steeds vaker end-to-end totale netwerkkosten, in plaats van individuele inkoopactiviteiten voor transport, onroerend goed en arbeid - een best practice van vooruitdenkende klanten.
  • Het optimaliseren van een supply chain betekent vaak het veiligstellen van infill-logistiek vastgoed voor betere service en lagere totale supply chain-kosten.
  • De opkomst van e-commerce zorgt ervoor dat toeleveringsketens dichter bij de consument komen te liggen.
  • Logistiek vastgoed in de nabijheid van de consument heeft hogere leveringsbelemmeringen en een diepere en meer diverse vraag.

Belangrijke factoren voor supply chains zijn globalisering, data en automatisering en transportinnovaties. Supply chains zijn steeds langer en mondialer geworden. Wat betreft onroerend goed zorgden deze veranderingen voor andere bouwvereisten in de belangrijke transporthubs. Industrie 4.0 omvat de samensmelting van meerdere technologieën. Voorbeelden daarvan bij de implementatie van supply chains, zoals robotica, automatisering en big data/voorspellende analyses, zullen de volgende evolutie in de toeleveringsketens stimuleren. E-commerce - nog steeds een opkomende trend - is het creëren van nieuwe routes voor consumenten, waardoor de vraag naar logistiek vastgoed toeneemt. Momenteel neemt e-commerce ongeveer 20 procent van de nieuwe verhuur voor zijn rekening, tegen minder dan 5 procent eerder dit decennium.

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.