Privacy beleid

Geldend vanaf maart 2019

We waarderen uw belangstelling voor Prologis, dank daarvoor. U bent belangrijk voor ons en wij respecteren uw privacy.

Dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) vormt, samen met onze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen, de basis waarop wij alle persoonlijke gegevens die wij van of over u verzamelen of die u ons verstrekt, zullen verwerken. Persoonlijke informatie of gegevens (‘Persoonsgegevens’) staat voor alle informatie die directe of indirecte identificatie van u of andere natuurlijke personen mogelijk maakt. Lees het volgende zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en handelwijze met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe wij daarmee omgaan. Dit beleid geeft u ook informatie over uw privacy rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

 Verwerkingsverantwoordelijken

De Prologis-groep bestaat uit verschillende juridische entiteiten met rechtspersoonlijkheid in en buiten Europa. Dit Privacybeleid wordt gepubliceerd namens de Prologis-groep in Europa. Wanneer we over ‘Prologis’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ spreken, verwijzen we naar de relevante Prologis-entiteit die als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ optreedt, ofwel de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en die de middelen en doeleinden van een dergelijke verwerking bepaalt. Klik hier voor een overzicht van de verwerkingsverantwoordelijken.

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Links naar derden

De websites en alle online diensten die worden gehost en geleverd door de Prologis-groep of door derden namens Prologis (‘Websites’) bevatten hyperlinks naar andere niet-gelieerde websites met mogelijk een ander informatiebeleid en andere handelwijzen dan de onze. Wij hebben geen controle over deze websites, zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid, handelwijze of inhoud en dit Privacybeleid is niet op hen van toepassing. Wij raden u aan om het privacybeleid van dergelijke gelinkte websites te lezen nadat u onze Websites hebt verlaten.

De gegevens die we over u verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens van u verzamelen, opslaan of anderszins verwerken, afhankelijk van onze interactie met u. Categorieën van Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

 • Identiteitsgegevens, zoals uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiegegevens , titel, geboortedatum en geslacht;   
   
 • Contactgegevens, zoals uw adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers;
   
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeninggegevens en betaling gerelateerde informatie;
   
 • CCTV-/ANPR-gegevens, ofwel beelden van bewakingscamera’s of opnames van u of uw voertuig en de automatische nummerplaatherkenning van uw voertuig, wanneer u zich op onze vastgoedparken of op onze terreinen bevindt;
   
 • KYC-gegevens (Know Your Customer/ken-uw-klant-beginsel) of gegevens die zijn verkregen tijdens een screening of due diligence-controle, waaronder uw Identiteitsgegevens, Contactgegevens, lijsten met sancties of beperkingen, ongeacht of u een politiek prominente persoon bent of bent geweest of verbonden bent geweest met een dergelijke persoon, alsmede informatie met betrekking tot corruptie, criminaliteit, boetes en sancties of negatieve publiciteit;
   
 • Technische gegevens, waaronder uw internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplugin-types en -versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Websites;
   
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw voorkeuren, feedback en enquêtereacties;
   
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt, met inbegrip van onze Websites.
   
 • Marketing- en communicatiegegevens, zoals uw communicatievoorkeuren en uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie en -materiaal van ons en onze externe leveranciers;
   
 • Evenementengegevens, zoals uw contactgegevens, gastgegevens en andere relevante informatie, alsmede uw reis-, verblijfs- en maaltijdvoorkeuren en dieetwensen; uw foto's of videobeelden die zijn gemaakt op  door ons georganiseerde evenementen (voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke foto's en videobeelden).

We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw Persoonsgegevens, maar worden voor de wet niet als Persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een specifieke websitefunctie. Indien wij echter Geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw Persoonsgegevens om u direct of indirect te kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonsgegevens over u (zoals gegevens over ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Wij vragen u hierbij uitdrukkelijk om ons geen Speciale Categorieën Persoonsgegevens te verstrekken.

Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen

Het type Persoonsgegevens dat wij over u verzamelen, hangt af van onze relatie met u, zoals hieronder nader beschreven.

Informatie die u ons verstrekt

U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door uw gegevens in te vullen op een formulier (online of op papier) of door met ons te corresponderen (per post, telefoon, e-mail of anderszins), bijvoorbeeld wanneer u:

 • informeert naar onze producten of diensten, zoals het huren van een ruimte in onze gebouwen of investeringsmogelijkheden;
   
 • overweegt een contract met ons aan te gaan of een contract aangaat;
   
 • met ons communiceert in het kader van onze contractuele of zakelijke relatie;
   
 • werkzaam bent in of een bezoek brengt aan een van onze eigendommen of vastgoedparken;
   
 • onze websites gebruikt, bijvoorbeeld door een account aan te maken op een van onze websites of door te abonneren of te registreren voor onze services, publicaties, online tools of onze platforms;
   
 • verzoekt om toezending van marketinginformatie of -materiaal;
   
 • zich registreert om een van onze evenementen bij te wonen;
   
 • deelneemt aan een prijswedstrijd  of promotieactiviteit;
   
 • ons feedback geeft via een enquête of anderszins; of
   
 • solliciteert naar een baan bij ons.

Het is belangrijk dat de Persoonsgegevens die u ons verstrekt correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte, via de sectie ‘Contact opnemen’, van eventuele wijzigingen in uw Persoonsgegevens die voor ons van belang kunnen zijn.

Informatie die we van andere bronnen ontvangen

We kunnen ook bepaalde Persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen. Als Prologis bijvoorbeeld een zakelijke relatie heeft met de organisatie die u vertegenwoordigt, kunnen uw collega's of andere zakelijke contacten ons informatie over u geven, zoals uw contactgegevens of gegevens over uw rol in de zakelijke relatie.

Prologis kan ook Persoonsgegevens ontvangen van derden of van openbaar beschikbare informatiebronnen, zoals gegevens om onze zakelijke behoeften te faciliteren, onze activiteiten te beschermen of te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder meer:

 • Technische gegevens van analytics-aanbieders, advertentienetwerken en aanbieders van zoekinformatie (zoals Google, Google Analytics of Google Ads);
   
 • Identiteits- en Contactgegevens uit openbare bronnen zoals handels- en vennootschapsregisters;
   
 • Identiteits- en Contactgegevens van (i) externe dienstverleners waarmee wij in het kader van onze bedrijfsvoering te maken hebben, zoals makelaars, agenten, consultants, taxateurs, aannemers, asset- en property managers, facilitair managers, beveiligingsbedrijven, schoonmaak- en onderhoudsbedrijven, externe kredietverstrekkers, bankiers, taxateurs en verzekeraars, (ii) professionele adviseurs zoals advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs, (iii) onze zakelijke partners, zoals onze joint venture-partners of investeerders, en/of (iv) onze tegenpartijen, bijvoorbeeld bij acquisitie of verkoop van activa en, als het om bovenstaande partijen gaat, eventueel hun onderaannemers (‘Derden’);
   
 • KYC-gegevens en -informatie voor de bestrijding van het witwassen van geld, achtergrondcontroles  en soortgelijke doeleinden van kredietbeoordelingsinstanties en instanties die betrokken zijn bij screening en due diligence-controles;
   
 • CCTV-/ANPR-gegevens en toegangsgegevens (indien van toepassing) van onze externe leveranciers zoals beveiligingsbedrijven voor beveiligings-, veiligheids- en statistische doeleinden of in het geval van een beveiligingsincident.

Automatische gegevens, cookies en andere traceerapparaten

Wij registreren informatie over uw computer of mobiele apparaat en/of volgen uw activiteiten terwijl u onze Websites gebruikt. We kunnen bijvoorbeeld registreren hoe vaak u op een hyperlink klikt, bepalen of u de websites hebt bezocht via een bepaalde internetlink of advertentie, of uw pad door de Websites volgen. Deze automatische gegevensverzameling behelst onder meer het verzamelen van technische gegevens en informatie via cookies, IP-adressen, inloggegevens, browsergegevens en transparante GIFs (‘Automatische gegevens’).

Wij gebruiken Automatische gegevens om geaggregeerde activiteiten op de Websites te rapporteren en om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers, zodat wij beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen over inhoud en ontwerp van de Websites. Wij kunnen deze Automatische gegevens ook gebruiken om uw ervaring op de Websites te personaliseren. Daarnaast kunnen we Automatische gegevens delen met derden. Als u ons Persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij de Automatische gegevens combineren met de Persoonsgegevens waardoor deze gecombineerde gegevens vervolgens als Persoonsgegevens zullen worden behandeld.

Een deel van onze online content, zoals advertenties, kan verstrekt worden door derden die Automatische gegevens over uw online activiteiten kunnen verzamelen. Deze derden zijn bijvoorbeeld Google Ads en Burst Media. Informatie die is verzameld door derden valt onder het privacybeleid van die partijen. Prologis is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid, handelwijze of content.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en delen

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. Meestal zullen we uw Persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u aangaan of zijn aangegaan;
   
 • wanneer dit nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen;
   
 • om een wettelijke verplichting na te komen; of
   
 • in bepaalde omstandigheden, wanneer wij uw toestemming hebben voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Doelen van het gebruik van Persoonsgegevens

Afhankelijk van onze relatie met u  kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren als nieuwe klant, investeerder, dienstverlener of zakenpartner en om een contractuele of zakelijke relatie met u op te bouwen;     
   
 • Om onze relatie met u te beheren, bijvoorbeeld door of voor (i) het verstrekken van informatie en diensten over ons bedrijf, onze producten, diensten en investeringsmogelijkheden, (ii) het verschaffen van toegang tot onze eigendommen en vastgoedparken, (iii) contact met u op te nemen als reactie  op uw vragen, opmerkingen en suggesties, of om andere redenen, (iv) het ontvangen van goederen of diensten van u, (v) het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten, en (vi) het vragen om uw deelname aan onderzoeken;
   
 • Om onze activiteiten te  beheren en beschermen, zoals het regelen van onderhoud en reparatie van onze eigendommen en vastgoedparken, het melden van incidenten, ongevallen of potentiële verzekeringsclaims, met het oog op de bedrijfscontinuïteit, het plannen van bezichtigingen en inspecties van eigendommen; het nemen van beslissingen over de selectie van klanten, investeerders, leveranciers en dienstverleners en de daarmee verband houdende risicobeheersing; het inzetten en ontwikkelen van producten en diensten; het opsporen en voorkomen van fraude en onrechtmatige handelingen;
   
 • Om u te voorzien van marketinginformatie en -materiaal, zoals informatie over evenementen die door Prologis worden georganiseerd, om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn, om u in staat te stellen deel te nemen aan promotionele activiteiten, zoals prijswedstrijden of sweepstakes, en die activiteiten te beheren, om u relevante content en advertenties op de websites aan te bieden en om de effectiviteit van onze advertenties te meten of te analyseren, in alle gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake direct marketing;
   
 • Om IT-beheer uit te voeren, waaronder infrastructuurbeheer en IT-beveiliging om onze websites te beheren en te beschermen, onder meer (i) voor het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportages en het hosten van gegevens, (ii) om u op de hoogte te stellen van updates van de websites of andere diensten, (iii) om uw gebruik van de websites te volgen voor intern marktonderzoek, en (iv) om de websites en de producten en diensten die Prologis via de websites promoot of levert te verbeteren;
   
 • Om gegevensanalyse te gebruiken voor het verbeteren van onze websites, bedrijfsprocessen, producten, diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen;
   
 • Om trends in de vastgoedsector te signaleren en om geaggregeerd onderzoek en statistische studies te genereren;
   
 • Om artikelen, verhalen, collecties en andere publicaties in geschreven, multimediale of andere vorm te publiceren, met uw uitdrukkelijke toestemming, voor zover vereist;
   
 • Om te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op onze activiteiten, of voor zover anderszins is vereist door wet of regelgeving, of zoals verlangd door de bevoegde instanties, of voor bescherming van personen of eigendommen, of ter ondersteuning van preventie van fraude of fraudeonderzoek, of om de Gebruiksvoorwaarden of andere beleidsregels van Prologis af te dwingen;
   
 • Om in verband met een overname, fusie, reorganisatie, verkoop of andere overdracht waarbij onze activiteiten of een deel daarvan betrokken zijn;

Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens die zich in onze systemen bevinden – zoals inhoud van uw e-mails of andere daarmee samenhangende informatie, en andere communicatie met ons – verwerken ter beoordeling  van compliance- en bedrijfsbeschermingsdoeleinden zoals hierboven beschreven. Dit kan gaan om beoordelingen met het oog op de openbaarmaking van informatie die relevant is voor juridische procedures en/of beoordeling van gegevens die relevant zijn voor interne of externe juridische of strafrechtelijke onderzoeken.

Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat, zullen deze evaluaties op een redelijke en proportionele wijze worden uitgevoerd en op een passend managementniveau worden goedgekeurd. Het kan uiteindelijk ook gaan om de bekendmaking  van uw informatie aan bevoegde instanties en juridische tegenpartijen.

Uw e-mails en andere communicatie kunnen soms toegankelijk worden gemaakt voor andere personen dan de medewerker met wie dergelijke communicatie in eerste instantie werd gevoerd voor reguliere bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld wanneer een medewerker niet op kantoor is of Prologis heeft verlaten).

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om de hierboven beschreven doeleinden na te streven. Wanneer wij op grond van de wet of een overeenkomst die wij met u hebben gesloten Persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om de overeenkomst die wij met u hebben (of proberen aan te gaan) uit te voeren of u het relevante product of de relevante dienst te leveren.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken om u marketingmateriaal te sturen als u aangegeven heeft dit niet te willen ontvangen. Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door uw voorkeuren aan te passen in de formulieren en links die voor dat doel zijn opgenomen in onze elektronische marketingcommunicatie of door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.

Als u meer informatie wenst over de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.

Ontvangers van gegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens, voor de hierboven beschreven doeleinden, delen met:

 • aan Prologis gelieerde bedrijven die een legitiem belang kunnen hebben bij het ontvangen van de relevante informatie, ten behoeve van onze interne bedrijfsprocessen;
   
 • de Derden (zoals hierboven gedefinieerd);
   
 • geselecteerde externe partijen, zoals leveranciers van analysediensten en zoekmachine providers die ons helpen bij het hosten, ondersteunen, verbeteren en optimaliseren van de Websites;
   
 • externe IT-dienstverleners en systeembeheerders;
   
 • derden aan wie wij (delen van) onze activiteiten of bezittingen kunnen verkopen, fuseren of overdragen;
   
 • derden die marketing-, reclame-, communicatie- en gerelateerde diensten aan Prologis leveren, zoals evenementenbureaus, marketing- en online bureaus;
   
 • regelgevers en andere autoriteiten die onder bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten eisen.

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen Persoonsgegevens over binnen en tussen de verschillende locaties van Prologis wereldwijd. We hebben bepaalde waarborgen getroffen en contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot het overdragen van Persoonsgegevens. Internationale overdracht van gegevens tussen de Europese en Amerikaanse onderdelen van de Prologis-groep is gebaseerd op standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, zoals bedoeld in artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming. In het geval dat het Verenigd Koningrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, zal elke overdracht van gegevens van de Britse vestigingen naar de Amerikaanse vestigingen van de Prologis-groep en van de Europese Economische Ruimte naar de Britse vestigingen van de Prologis-groep gebaseerd zijn op standaardcontractsbepalingen van de Europese Commissie, zoals bedoeld in artikel 46 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze regelingen of om een kopie daarvan aan te vragen kunt u contact met ons opnemen (zie de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder).

Met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens aan derden stelt Prologis vast of er voor de gegevens vooraf specifieke beveiligingsmaatregelen met deze derden moeten worden getroffen en voert zij de nodige veiligheidsmaatregelen uit.

Een overzicht van de landen waar Prologis is gevestigd, vindt u op www.prologis.com.

Bewaring van gegevens

Prologis streeft ernaar om Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwerking ervan. De toepasselijke bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verkregen en van specifieke verplichtingen tot het bewaren van gegevens die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving die mogelijkerwijs vereist dat de gegevens gedurende een bepaalde periode moeten worden bewaard.

Wij kunnen Persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de verwerking ervan, in het geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u. In bepaalde omstandigheden, voor onderzoek of statistische doeleinden (waaronder het genereren van geaggregeerde statistische studies), zullen wij uw Persoonsgegevens anonimiseren, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd zonder verdere kennisgeving aan u kunnen gebruiken.

Informatiebeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Prologis zet zich in om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn op een ‘need-to-know’-basis.

U dient er rekening mee te houden dat geen enkele internettransmissie 100% veilig of foutloos is, dus bedenk zorgvuldig welk soort informatie u ons via het internet verstrekt.

Wij beschikken over procedures om eventuele vermeende of daadwerkelijke inbreuken op de Persoonsgegevens te behandelen en zullen u en de relevante toezichthouder op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk indien wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

Privacy van kinderen

Wij streven er niet naar om informatie te verzamelen of bij te houden van personen onder de 18 jaar, noch om zulke informatie bewust te verzamelen of bij te houden. Geen enkel deel van de Websites is erop gericht om personen onder de 18 jaar aan te trekken. De Gebruiksvoorwaarden stellen zelfs dat alleen personen van 18 jaar of ouder de Websites mogen gebruiken. Door de Websites te gebruiken, verklaart u dat u niet jonger bent dan 18 jaar.

Als een kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, kan een ouder of voogd van dat kind (of een andere persoon die dergelijke rechten heeft op basis van de toepasselijke lokale wetgeving) contact met ons opnemen om de informatie uit onze bestanden te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met Prologis via de informatie in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder. Als we vaststellen dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders of voogd, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen

Rechten van de betrokkene

Als individu heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. In het bijzonder heeft u het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie op te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken;
   
 • Correctie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om te verzoeken dat onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u in ons bezit hebben, wordt gecorrigeerd;
   
 • Ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen. U kunt ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken;
   
 • Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in gevallen waarbij wij uitgaan van een legitiem belang (of dat van een derde), maar iets in uw specifieke situatie u aanleiding geeft om bezwaar te maken tegen verwerking op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden;
   
 • Beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen. Dit stelt u in staat ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid van uw Persoonsgegevens of de reden voor de verwerking ervan vaststellen;
   
 • Te verzoeken om overdracht van uw Persoonsgegevens aan een andere partij.

Bedenk dat wij onder bepaalde voorwaarden mogelijk niet in staat of gemachtigd zijn om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde Persoonsgegevens die wij over u bewaren of verwerken, te bewaren of te verwerken. Als dat het geval is, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het kan nodig zijn dat wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot de informatie of de uitoefening van uw andere rechten te waarborgen.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de sectie ‘Contact opnemen’ hieronder.

Gebruiksvoorwaarden en updates van het Privacybeleid

Uw gebruik van de Websites houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen in dit Privacybeleid, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, met inbegrip van onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens, evenals  onze Gebruiksvoorwaarden. Klik hier om onze Gebruiksvoorwaarden in zijn geheel te bekijken.

Ons Privacybeleid kan zo nodig  worden aangepast, dus we raden u aan het Privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. Het gewijzigde Privacybeleid zal van kracht worden op de dag van publicatie op de Websites, waarbij we de datum van de eventuele wijzigingen bovenaan deze pagina vermelden.  Voortzetting van uw gebruik van de Websites na het aanbrengen van wijzigingen in het Privacybeleid betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen en ons gebruik van uw Persoonsgegevens conform het aangepaste beleid. Prologis kan, maar is niet verplicht, u via e-mail of andere communicatie op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid.

Contact opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw Persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Wij zouden uw klacht echter graag met u bespreken voordat u zich tot een dergelijke autoriteit wendt, dus verzoeken we u in eerste instantie contact met ons op te nemen.

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.