Volg alles op de voet

Komt u een kijkje nemen?

U bent van harte uitgenodigd om bij ons te komen kijken en zelf mee te maken waar Prologis Park Boom DC2 voor staat.

Zaterdag 1 oktober 2022
van 11.00 – 14.00 uur
Klampovenweg 50 | 2850 Boom (naast PIRI)

 

Kijk eens even rond

Oprechte aandacht voor mens en natuur

Prologis Park Boom DC 2 Een stukje extra natuur

Een stukje extra natuur

Prologis wil de omgeving beter, prettiger en natuurlijker maken, daarom zorgen we voor:

  • Een sloot rondom het DC (aangelegd in 2011) die dient als natuurlijke waterbuffer (capaciteit 3.187.720 l). Deze voorkomt dat er wateroverlast ontstaat als er in korte tijd veel neerslag valt.
  • Een tuin die samen met onze ecoloog wordt ontworpen en waarin inheemse en lokale planten groeien die passen bij de omgeving. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de buurt verbeterd.
  • Bijen- en insectenhotels in de tuin, ook die dragen positief bij tot het ecologisch systeem.
Prologis Park Boom DC2 Het huis van de rugstreeppad

Het huis van de rugstreeppad

Die bijzondere padden hebben het hier prima naar hun zin. Dus was het onze verantwoordelijkheid om een fijne, nieuwe plek voor hem en haar te creëren. Dat hebben we gedaan door ze te verplaatsen naar een gebied met een oppervlakte van 22.630m2. De maatregelen die we hebben genomen om de rugstreeppad gezond en gelukkig te houden, zijn in nauw overleg met ecologen van Sweco tot stand gekomen.

Prologis Park Boom DC2 Ssst, lekker rustig

Ssst, lekker rustig

Met de aanleg van een natuurlijke, groene bufferzone tussen de tuinen van bewoners en Prologis Park Boom DC2 (aangelegd in 2011) zetten we in op rustig en stil . De bomen en struiken beperken eventuele geluidsoverlast en dragen we bij aan een prettig uitzicht. In de komende tijd worden er nog 90 extra bomen geplant.

Prologis Park Boom Oog voor alles eromheen

Oog voor alles eromheen

Het ontwerp van het gebouw en het terrein is helemaal afgestemd op de omgeving. Zo wordt het gebouw 60 meter van de erfgrens gebouwd. De laadkaaien zitten niet aan de bewonerszijde, waardoor het gebouw zelf als geluidsmuur fungeert. De inritten voor trucks en personenvoertuigen zijn gescheiden.

Prologis Park Boom DC2 Veilig bereikbaar

Veilig bereikbaar

De infrastructuur op en om het industrieterrein is al in 2010 verbeterd met het oog op de toekomst. Daarnaast zijn snelheidsbeperkende maatregelen getroffen om geluidsoverlast te beperken en de veiligheid te vergroten. Ook is er al een fietspad aangelegd.

Contact

Sander Griffioen
Development Manager Benelux
Tel. +31 (0)20 6551962
Mobile: +31 6 52 868 775
[email protected]

Frederik Mertens
Director Capital Deployment & Leasing Benelux
Tel. +31 (0)20 7971910

[email protected]