BREEAM®

BREEAM was bij oprichting in 1990 het eerste keurmerk voor duurzaamheid van gebouwen. BREEAM beoordeelt de verschillende levenscycli van gebouwen, van nieuwbouw en renovatie tot en met bestaande gebouwen. BREEAM is het belangrijkste wereldwijde duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen, stedenbouwkundige projecten en infrastructuur.

BREEAM werd ontwikkeld als kosteneffectieve methode voor het bevorderen van duurzaamheid in projectontwikkeling. De norm helpt investeerders, ontwikkelaars, architecten, aannemers en gebruikers om natuurlijke hulpbronnen efficiënter te benutten. BREEAM zet aanbesteding, ontwerp, bouw en exploitatie van een ontwikkelingsproject af tegen prestatie-georiënteerde benchmarks. BREEAM meet de duurzaamheidswaarde in een aantal categorieën, uiteenlopend van energie tot ecologie. In elke categorie worden een aantal aspecten beoordeeld, zoals ontwerpimpact en CO2-uitstoot, duurzaamheid en veerkracht van het ontwerp, aanpasbaarheid op klimaatverandering en bescherming van ecologie en biodiversiteitIn elke categorie worden scores toegekend op basis van benchmarks. De totaalscore van een project bepaalt de algehele classificering. Onafhankelijke, geaccrediteerde beoordelaars voeren de keuringen uit, waarbij ze certificeringen toekennen op een schaal met de scores “Pass”, “Good”, “Very Good”, “Excellent” en “Outstanding.”

Prologis wil in de sector voorlopen met duurzame gebouwen die aanzienlijke afval-, energie- en waterbesparing opleveren. Sinds 2006 heeft Prologis over de hele wereld meer dan 50 BREEAM-gecertificeerde distributiecentra gebouwd. In Nederland dienen alle nieuwbouwprojecten minimaal de BREEAM-score “Very Good” te halen.