Prologis onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Prologis maakt uitgebreide analyses van mogelijke locaties, inclusief historie en bodemonderzoek. We werken nauw samen met experts en deskundige taxateurs. In sommige gevallen beperkt omliggende bebouwing de gebruiksmogelijkheden van de site. Als dat het geval is, stellen we in nauw overleg met de lokale overheden en investeerders een aangepast ontwikkelingsplan op. Dat is de beste garantie voor optimaal grondgebruik.

Prologis afbraak en hergebruik

Afbraak en hergebruik

Als het land geschikt is voor de ontwikkeling van een logistiek complex, is de eerste stap het afvoeren van de bestaande bouwmaterialen, inclusief funderingen en eventueel vervuilde grond. Verontreinigde grond zien we vaak op plekken waar afval is gestort of gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Samen met experts en lokale instanties  ontwikkelen we een gedetailleerd stappenplan om de vervuilde bodem te saneren, wat kan neerkomen op het isoleren, behandelen of afvoeren van vervuilde grond. Met name voor gevaarlijke stoffen gelden strenge meldings- en saneringsregels. Prologis recycleert puin en geschikte materialen, bijvoorbeeld door ze te gebruiken als ondergrond voor buiteninstallaties of voor vloeren in nieuwe gebouwen.

Prologis bescherming van natuur en milieu

Bescherming van natuur en milieu

De duurzaamheidsvisie van Prologis behelst ook bescherming van het milieu. Zo raadplegen we natuurbeschermingsexperts om aantasting van de leefomgeving van beschermde diersoorten te voorkomen. Waar nodig nemen we maatregelen om de impact van nieuwbouw te compenseren. En we werken bij nieuwbouw en renovatie altijd met hoogwaardige bouwmaterialen en efficiënte verlichtings- en verwarmingssystemen. In de Benelux zijn alle nieuwe warehouses en distributiecentra BREEAM gecertificeerd en voorzien van diverse energie- en kostenbesparende duurzaamheidsvoorzieningen.