Het vinden en behouden van gekwalificeerde medewerkers is een van de meest besproken issues binnen de wereld van het logistiek vastgoed. Ontwikkelingen in de beroepsbevolking zijn van grote invloed op het wervings- en vestigingsbeleid. Daarbij wordt het steeds moeilijker om personeel vast te houden.

De rol van arbeid in distributiecentra is pas het afgelopen decennium sterk gegroeid. Toegang tot gekwalificeerd personeel in de twaalf Europese landen waarin we actief zijn is een kritische noodzaak voor selectie van vastgoedobjecten. Prologis deed onderzoek naar de dynamiek in de relatie tussen personeelsbehoud en logistiek vastgoed. Het onderzoek is gebaseerd op onze eigen vastgoedportefeuilles van meer dan 16 miljoen vierkante meter, tal van gesprekken met veel van onze ruwweg 700 klanten, en onze eigen bedrijfsgegevens. 

Het onderzoek belicht ook het brede scala aan initiatieven die we als vastgoedinvesteerder rond arbeid ontplooien, zoals vervoer, personele voorzieningen en gebouwinstallaties. 

Verschillende tactieken in Europa

Deze kaart is alleen als referentie bedoeld - afgebeeld is een geselecteerde doorsnede van de vele Prologis-activiteiten in heel Europa.

We signaleerden vier kerntactieken die exploitanten van logistiek vastgoed helpen om personeel aan te trekken, op te leiden en te behouden:

  1. Betere vervoersverbindingen: woon-werkverkeer moet zo efficiënt mogelijk zijn. 
  2. Meer en betere voorzieningen: met het toenemen van het opleidingsniveau worden ook personele voorzieningen belangrijker. 
  3. Commitment aan loopbaanmogelijkheden en de logistieke community: langjarige initiatieven verbeteren het algehele imago van de sector en dragen bij aan permanente oplossingen. 
  4. Verbeteringen van de verblijfskwaliteit van gebouwen: een prettige, gezonde werkomgeving vereist een goed geoutilleerd gebouw. 

De studie kijkt naar de huidige trends in de arbeidsvraag voor distributiecentra en de veranderende samenstelling van het personeelsbestand als gevolg van automatisering en personeelsschaarste. Daarnaast onderzoekt het rapport in hoeverre de bredere mix van arbeidskwalificaties binnen het distributiecentrum het vinden van de juiste mensen tot een uitdaging maakt. Logistiek vastgoed is in ieder geval in staat een groot deel van de obstakels weg te nemen en lang houdbare oplossingen te bieden. 

Lees meer in het rapport

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.