Prologis Europa deelt haar activiteiten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2022, en van de Prologis Logistics Rent Index over 2022. Deze samenvatting bevat de belangrijkste operationele kengetallen en een aantal opvallende prestaties en mijlpalen.

Ben Bannatyne, President, Prologis Europe:

“2022 was voor ons een recordjaar. Dankzij belangrijke acquisities in tal van Europese steden kunnen we onze klanten de hoogwaardige panden en Essentials-oplossingen leveren die ze van ons verwachten op de locaties die voor hen cruciaal zijn.

We blijven focussen op onze klanten en de ondersteuning die ze nodig hebben om te blijven groeien. Met onze financiële slagkracht en innovatieve oplossingen, met name op het vlak van energie, blijven we met succes anticiperen op de snel veranderende behoeften van onze klanten.”

Björn Thiemann, senior vice president, regional head Northern Europe, voegt toe: “Onze acquisities in Noord-Europa speelden een belangrijke rol om het afgelopen jaar succesvol af te sluiten. Met de verworven faciliteiten in Nuremberg en Berlijn, in Amsterdam en Rotterdam, en in Brussel spelen we in op de groei van onze klanten en hun behoefte aan gebouwen op stedelijke locaties.”

Operationele prestaties – vierde kwartaal en heel 2022 (Europa):

 • Totale portefeuille: 22,3 miljoen vierkante meter*
 • Verhuurd oppervlak 4e kwartaal:**
  • 622.416 vierkante meter totaal, waarvan
   • 154.961 vierkante meter nieuwe huurcontracten
   • 467.455 vierkante vernieuwde contracten
 • Stijging huurinkomsten 4e kwartaal: + 18%***
 • Bezetting voor het hele jaar: 98,7%
 • Verhuurd oppervlak over heel 2022:
  • 3.451.415 vierkante meter totaal, waarvan
   • 849.493 vierkante meter nieuwe huurcontracten
   • 2.601.922 vierkante vernieuwde contracten

* inclusief exploitatie, ontwikkeling, aangehouden voor verkoop, overig en VAA/VAC

** per 31 december 2022  

*** op basis van datum contractondertekening

Grote verhuurdeals:

 • 28.660 vierkante meter op Prologis Park Grolsheim DC1, Duitsland
 • 6.566 vierkante meter op Prologis Park Budapest-Harbor DC11, Hongarije
 • 5.736 vierkante meter op Prologis Park San Fernando DC2, Spanje

Investeringen – vierde kwartaal en heel 2022:

Nieuwe projecten:

In het vierde kwartaal zijn vijf nieuwe projecten gestart, met een totaal netto verhuurbaar oppervlak van 68.004 vierkante meter, in Tsjechië, Polen, Slowakije, Italië en Zweden. Van deze projecten gaat het om drie opmerkelijke build-to-suits, die samen 35.396 vierkante meter beslaan en al volledig verhuurd zijn. De andere twee projecten betreffen speculatieve ontwikkelingen met in totaal 32.608 vierkante meter, als direct antwoord op de groeiende vraag van klanten.

Over heel 2022 werden 31 nieuwe projecten gestart, met een totaal netto verhuurbaar oppervlak van 747.673 vierkante meter. Hiervan waren er 10 build-to-suit, goed voor 159.370 vierkante meter en allemaal volledig verhuurd, en 21 speculatieve projecten van in totaal 588.303 vierkante meter.

Acquisities en verkopen:

In het vierde kwartaal van 2022 verwierf Prologis Europa een pand van 14.280 vierkante meter in Madrid en er werd 521.079 vierkante meter grond gekocht in Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Duitsland. Prologis Europa verkocht één pand in Duitsland, van 3.561 vierkante meter, en twee percelen grond in het Verenigd Koninkrijk en Slowakije, samen 255.982 vierkante meter.

Over het hele jaar werden in heel Europa 165 panden aangekocht met een gezamenlijk oppervlak van 1.636.677 vierkante meter, en 21 percelen grond, goed voor in totaal 1.311.980 vierkante meter. In 2022 verkochten we vier panden met een totaal oppervlak van 82.758 vierkante meter, en zes stukken grond met een gezamenlijke grootte van 677.644 vierkante meter.

Toelichting van Ben Bannatyne, President van Prologis Europa:

In 2022 hebben we onze portefeuille uitgebreid door substantiële acquisities en opleveringen van nieuwe projecten in onze 12 Europese markten; hiermee voegden we 1.636.677 vierkante meter toe aan de portefeuille, een nieuw record. We zijn nu in een nog betere positie om te voldoen aan de groeiende klantenvraag naar hoogwaardige ruimte, vooral in markten met hoge toegangsbarrières en sterke groei.

Hoewel we onveranderd vasthouden aan onze investerings- en operationele strategieën, blijven we ook innoveren op terreinen die nauw samenhangen met het gebruik van logistiek vastgoed. Het Prologis Essentials-platform biedt een nieuwe reeks oplossingen voor de aanpak van een aantal kritische uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd op het gebied van bedrijfsvoering, energie & duurzaamheid, mobiliteit en personeel.
In het licht van de prestaties van het vierde kwartaal van 2022 en de doorgaande huurstijgingen zijn we voorzichtig optimistisch voor 2023. We blijven samenwerken met onze klanten en onze lokale teams om de uitdagingen te overwinnen die gepaard gaan met de continue dynamiek binnen de wereldwijde toeleveringsketens.

Toelichting van Eva van der Pluijm-Kok, Vice President Research & Strategy van Prologis Europa:

Op basis van de data in de Prologis Logistics Rent Index 2022 verwachten we dat de cyclische vraag in 2023 zal afzwakken. Dat is deels een gevolg van de inflatie en de repercussies daarvan op de sterk stijgende bouw- en materiaalkosten, deels van de energiecrisis door het aanhoudende conflict tussen Oekraïne en Rusland. Niettemin blijft de vraag naar logistiek vastgoed, vooral in stedelijke gebieden, in heel Europa onveranderd zeer hoog.

In 2022 stegen de Europese huurprijzen in recordtempo, met 15% op jaarbasis. De leegstand was met 2,7% eindejaar iets boven het laagterecord van 2,6%. Voor Prologis als geheel kwam de leegstand eind 2022 nog lager uit, op 1,3%. De start van nieuwe projecten vertraagde wat in 2022, we verwachten dat het iets teruglopende aantal opleveringen gepaard zal gaan met een eveneens wat afnemende vraag, waardoor de leegstand slechts marginaal zal toenemen.

Onze klanten blijven flexibiliteit belangrijker vinden dan minimale voorraadniveaus. Structurele vraagfactoren, waaronder de uitbouw van e-fulfillment-voorzieningen, nearshoring en voorraadgroei, gecombineerd met uitbreidingsbeperkende regelgeving noodzaken bedrijven snel te schakelen om broodnodige ruimte te verwerven op gewilde locaties die zullen blijven kampen met structureel ruimtegebrek.

Additionele bronnen en inzichten:

Ouder artikel
2022 Prologis Logistics Rent Index: Logistieke huurindex opnieuw gestegen naar recordhoogte

LATEN WE BEGINNEN

Elke connectie begint met een gesprek. Ons team staat klaar om te helpen.